Abstinent

už zase pred hospodou snorí
a kuje plány kurva zákerné
preňho sme zatratené tvory
čo majú zvyky strašne hanebné

a chce nám kázať o tej viere
ktorou chce spasiť celý tento svet
pozor, už otvára si dvere
do krčmy vchádza hnusný abstinent

čo sa to plazí hospodou
abstinent zakráda sa tmou
len preto pchá sem svoju riť
od chlastu chce nás odradiť

abstinent nevie, čo ho čaká
keď nám chce na chlast takto pičovať
všetko to, čoho sa tak ľaká
musí si s nami pekne ochutnať

po prvom dúšku farbu mení
a hneď je jasné, že už patrí nám
keď vidí, ako pivo pení
koniec je všetkým jeho zásadám

už zas sa plazí hospodou
tentokrát potáca sa ňou
vraví, že zajtra príde zas
už ale ako jeden z nás - a jeden z vás!

už zase pred hospodou snorí
no dnes má plány kurva nádherné
už preňho nie sme žiadne tvory
a naše zvyky sú mu príjemné

dnes ku nám ide v dobrej viere
vie, že nám patrí celý tento svet
a keď sa otvárajú dvere
tak už to nie je žiaden abstinent