Ďakujeme

  • českej pivno-metalovej legende Alkehol za inšpiráciu a dlhoročné spríjemňovanie života
  • Džonymu a Veleslavnému klubu Rychlé pípy
  • všemajstrovi Mircovi za neoceniteľnú pomoc pri budovaní a zveľaďovaní skúšobne a veľa ďalšieho
  • švárnemu Šuhajovi za parádne logo a všetky maliarske, natieračské a tetkovacie služby
  • maestrovi Flešíkovi za špičkové režisérske, filmárske, strihačské a ďalšie kreatívne služby
  • dvorným fotografom JomboviMaťkovi a ďalším za skvelé fotečky
  • všetkým našim pivným a metalovým bratom a sestrám za podporu a hektolitre spoločne vypitého piva
  • a samozrejme všetkým súčasným a budúcim fanúšikom Decilitru Rumu

...potlesk patří vám!