Rum si dámzas ďalšie z rán
keď sucho v hube mám
zatial som sám
ale mám skvelý plán
ja poviem vám
už viem, čo vydumám
rum si dám a rum si dám a rum si dám a rum si dám

v ulici krám
hneď doňho utekám
od milých dám
fľašku si obstarám
a priamo tam
niečo s ňou vyhútam
rum si dám a rum si dám a rum si dám a rum si dám

hospůdku mám
má dvere dokorán
tam známych pár
do dažďa i pre flám
vždy postretám
a spolu s nimi tam
rum si dám a rum si dám a rum si dám a rum si dám

som ako dán
rumu mám plný džbán
a nie som sám
kam sa len podívam
veselý pán
ja s nimi hulákam
rum si dám a rum si dám a rum si dám a rum si dám
rum si dám a rum si dám a rum si dám a rum si dám
rum si dám a rum si dám a rum si dám a rum si dám
rum si dám a rum si dám a rum si dám a rum si dám
RUM